Meer informatie

Soest, 28 augustus 2023

De vijf leden van Coöperatie AVIA Nederland, bestaande uit Achilles Brandstoffen Maatschappij, AVIA Marees, AVIA Weghorst, SO Retail en Vollenhoven, richten gezamenlijk een joint venture op met de naam AVIA VOLT Nederland B.V.

Met deze nieuwe entiteit, bundelen de AVIA leden hun slagkracht met als doel om gezamenlijk hun positie in de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in Nederland te versterken. Het samenwerkingsverband richt zich op onder meer landelijke aanbestedingen in het publieke en private domein. Voor de lokale activiteiten gericht op EV mobiliteit, blijven de leden zelfstandig opereren onder dezelfde merknaam AVIA VOLT.

“Met deze ontwikkeling vergroten wij onze mogelijkheden om te participeren in landelijke aanbestedingen voor laadinfrastructuur en stellen wij onszelf zodoende in staat om nog sneller stappen voorwaarts te zetten in de energietransitie en bij te dragen aan de verduurzaming van vervoer in Nederland” legt Ruben Leijdekker uit, algemeen directeur van de nieuwe B.V. en eveneens financieel directeur van de Coöperatie AVIA.